Zespół

WONDER FILMS
Jarosław Jerszyński
Jarosław Jerszyński
Jarosław Jerszyński
Prokurent Wonder Films oraz partner w kancelarii DJP Doktór Jerszyński Pietras, która zapewnia studiu szerokie spektrum wsparcia prawnego.

Jak nikt inny w naszym zespole swobodnie porusza się w meandrach prawnych produkcji filmowej. Nadzoruje kwestie korporacyjne oraz finansowanie produkcji. Odpowiedzialny jest również za rozwiązywanie kluczowych kwestii w relacjach z podmiotami publicznymi, sporządzanie umów z inwestorami i koproducentami.
Od strony prawnej wspierał produkcje następujących filmów:
Zołza
scenariusz: Ilona Łepkowska
reżyseria: Tomasz Konecki
Każdy wie lepiej
scenariusz: Krzysztof Rak
reżyseria: Michał Rogalski
Powrót
reżyseria: Adrian Panek
Psy 3. W imię zasad.
reżyseria: Władysław Pasikowski
Kurier
reżyseria: Władysław Pasikowski
Nagrody
Wonder Films
Wonder Films Sp. z o.o.
ul. Husarii 60A
02-951 Warszawa
NIP 9512416292

Biuro:
ul. Malczewskiego 30
02-612 Warszawa
Telefon
Social Media